Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Lê, Mộng Chân
Thực vật rừng: Giáo trình ĐHLN/ Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyền (Ch.b)
Hà Nội.: ĐHLN, 2000
462tr.; 27cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT09002390-402, GT09002404-9
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV14795-817, MV35067-71, MV36253-62, MV4515-614
Tổng số bản: 157
Số bản rỗi: 110 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận