Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Kim Thúy
Nguyên lý thống kê (Lý thuyết thống kê) : Ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất - dịch vụ/ Nguyễn Thị Kim Thúy (Trưởng khoa)
Hà Nội : Thống Kê , 2009
505 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT09013492, GT09013494-5, GT09013497-528, GT09013530-2
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV1707-806, MV22255-304, MV36287-97, MV38290-308
Tổng số bản: 218
Số bản rỗi: 183 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận