Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Đoàn, Thị Thu Hà
Giáo trình quản trị học / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Hà Nội : Tài chính, 2009
355 tr. ; 19 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT14271-4, GT14276-80, GT14282-6, GT14288-300
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV2098-128, MV2130-97, MV30937-77, MV31450-538, MV38273-89
Tổng số bản: 273
Số bản rỗi: 223 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận