Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Primack, Richard B
Essentials of conservation biology . 1 / Richard B. Primack
Massachusetts : Sinauer Associates, 1993
298 p. ; 30 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: NV [ Rỗi ]  Sơ đồ
NV0946-7, NV1469-70
Tổng số bản: 4
Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận