Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Đinh, Quốc Cường
Giáo trình hóa học phân tích = Analytical chemistry / Đinh Quốc Cường, Lê Khánh Toàn, Trần Thị Thanh Thủy
Hà Nội : Nông nghiệp, 2016
227 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT21418-27
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV37635-784
LIB: TRB [ Rỗi ]  Sơ đồ
TRB0058-9
Tổng số bản: 162
Số bản rỗi: 133 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận