Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Bùi, Thị Tho
Giáo trình dược lý học thú y / Bùi Thị Tho (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hà
Hà Nội : Nông nghiệp, 2015
xix,519 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: KV [ Bận ]  Sơ đồ
KV0977
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV49708-37
LIB: TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
TK22309-11
Tổng số bản: 34
Số bản rỗi: 25 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận