Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Trần, Hữu Viên, GS.TS
Giáo trình quy hoạch lâm nghiệp / Trần Hữu Viên (Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Vi Việt Đức
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2019
244 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: CX   Sơ đồ
KX0450-77
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT22403-7
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV49118-87
LIB: TRB [ Rỗi ]  Sơ đồ
TRB0190-1
Tổng số bản: 105
Số bản rỗi: 70 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận