Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Vật lý đại cương II / Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2009
53 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
TK23771-5
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận