Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Chẩn đoán bảo dưỡng kỹ thuật máy xây dựng / Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2009
175 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK [ Bận ]  Sơ đồ
TK23816-20
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất  28/03/2021    
Số yêu cầu giữ chỗ  0
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận