Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Phan, Tiến Tâm, ThS
Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cáp thoát nước đô thị / Phan Tiến Tâm (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hương
Hà Nội : Xây dựng, 2020
120 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
TK23973-82
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận