Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Kehew, Alan E
Địa chất học cho kĩ sư xây dựng và cán bộ kĩ thuật môi trường : Geology for engineers environmental scientists. Tập 2 / Alan E. Kehew; Trịnh Văn Cương... [và những người khác] (dịch)
Hà Nội : Giáo dục, 1998
284 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK   Sơ đồ
TK24662-6
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận