Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả:
Bài tập Cơ học lý thuyết / Nguyễn Thúc An... [và những người khác]
Hà Nội : Xây dựng, 2004
196 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK   Sơ đồ
TK24672-6
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận