Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Phạm, Quang
Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp / Phạm Quang
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2005
299 tr. ; 24 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK   Sơ đồ
TK24682-6
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận