Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Nguyễn, Chiến
Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi / Nguyễn Chiến
Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012
263 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK   Sơ đồ
TK24687-91
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận