Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả:
Tăng thu di truyền thực tế của các giống Keo tai tượng (Acacia mangium) và sinh trưởng của các dòng vô tính Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) tại Quảng Ninh / Ngô Văn Chính,...[và những người khác]; Người phản biện: Bùi Huy Hiền
2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: BT   Sơ đồ
BT4847
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận