Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Phạm, Hồng Tính
Nghiên cứu khả năng tích lủy các bon trong rừng ngập mặn tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình / Phạm Hồng Tính, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Tuấn Anh; Người phản biện: Trần Quang Bảo
2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: BT   Sơ đồ
BT4853
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận