Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Nguyễn, Đình Thi, PGS.TS.KTS
Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu / Nguyễn Đình Thi, Lê Hồng Dân
Hà Nội : Xây dựng, 2022
350 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK   Sơ đồ
TK24726-30
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận