Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Bùi, Xuân Đính
Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến / Bùi Xuân Đính. Tập 1
Hà Nội : Tư pháp, 2005
271 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
TK09007272, TK09007773, TK09008038, TK09008750-4
Tổng số bản: 8
Số bản rỗi: 8 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận