Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Cao, Thuý Xiêm
Kinh tế học vi mô / CaoThuý Xiêm
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
270 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT20272-7, GT20279, GT20281
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV0670-769, MV15267-318, MV30863-906, MV34868-84, MV38442-52
Tổng số bản: 232
Số bản rỗi: 190 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận