Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả:
Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô / Bộ môn kinh tế vĩ mô
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
282 tr. ; 21 m
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT20412-5, GT20417-21
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV1222-321, MV15227-66, MV30819-62, MV34356-98, MV38242-8
Tổng số bản: 243
Số bản rỗi: 193 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận