Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Cenzo, David A
Human resource management / David A. De Cenzo, Stephen P. Robbins
New York : John Wiley & Sons, 1996
xxiii, 523 p. ; 24 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: NV [ Rỗi ]  Sơ đồ
NV4348
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận