CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   36974
 • Tổng số xếp giá:   131057
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu...
  2 Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / Nguyễn Việt Anh (chủ bi...
  3 Nghiên cứu khả năng tích lủy các bon trong rừng ngập mặn tại huyện Tiền Hải, t...
  4 Tăng thu di truyền thực tế của các giống Keo tai tượng (Acacia mangium) và sin...
  Xem thêm...
  10   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình triết học Mác - Lênin : (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý l... (322)
  2 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên ... (254)
  3 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : (Dành cho bậc đại học hệ không ch... (200)
  4 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Bộ Giáo dục và Đào tạo (188)
  5 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luậ... (110)
  6 Bài giảng Kinh tế vi mô I / Mai Quyên,... [và những người khác] (64)
  7 Bài giảng tài chính tiền tệ / Đào Lan Phương,... [và những người khác] (64)
  8 Bài giảng Giáo dục quốc phòng và an ninh / Phạm Bảo Nghĩa (Chủ biên),...[và n... (63)
  9 Nguyên lý thống kê (Lý thuyết thống kê) : Ứng dụng trong quản lý kinh tế và ... (59)
  10 Giáo trình quản trị học / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (58)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   1/  2023
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện