CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   35527
 • Tổng số xếp giá:   125097
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  Xem thêm...
  10   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin / Phạm Văn Sinh,... (62)
  2 Bài giảng tài chính doanh nghiệp / Đào Lan Phương, Đỗ Thúy Hằng (49)
  3 Bài giảng Pháp luật đại cương / Võ Mai Anh... [và những người khác] (46)
  4 Quản trị kinh doanh 1 : Bài giảng / Lê Đình Hải (Ch.b)...[và những người khá... (38)
  5 Bài giảng tài chính tiền tệ / Đào Lan Phương,... [và những người khác] (30)
  6 Giáo trình tin học cơ sở / Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên), Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc Phương (29)
  7 Kế toán quản trị / Đào Lan Phương, Nguyễn Thị Thùy Dung (26)
  8 Quản lý lửa rừng / Bế Minh Châu (26)
  9 Thương mại điện tử : Bài giảng / Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thùy Dung, Phùn... (26)
  10 Bài giảng nguyên lý kế toán / Đoàn Thị Hân, Trần Thị Mơ (25)
  Xem thêm...
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   8/  2021
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện