CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   36761
 • Tổng số xếp giá:   130156
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Nghiên cứu cơ sở khoa học bảo tồn nguồn gen các loài thuộc chi Lan kim tuyến (...
  2 Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và quan hệ di truyền của họ Tắc kè (Gekkoni...
  3 Muốn thành công, nói không với trì hoãn : 21 nguyên tắc vàng đập tan sự trì h...
  4 Bí mật thành công của những người bán hàng xuất sắc: Cẩm nang mọi người bán hà...
  5 Marketing du kích remix : Marketing du kích cho doanh nghiệp từ A đến Z / Ja...
  6 Nghệ thuật từ chối : Cách nói không mà vẫn có được sự đồng thuận / Damon Za...
  7 51 chìa khoá vàng để trở thành nhà lãnh đạo truyền cảm hứng = 51 keys to beco...
  8 Leadership 101 = Lãnh đạo 101 : Những điều nhà lãnh đạo cần biết / John C. ...
  9 Gương vỡ lại lành: 5 bước chữa lành rạn nứt trong các mối quan hệ = The Relat...
  10 The book of leadership: Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa : Dẫn d...
  Xem thêm...
  10   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình triết học Mác - Lênin : (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý l... (195)
  2 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên ... (188)
  3 Bài giảng tài chính tiền tệ / Đào Lan Phương,... [và những người khác] (55)
  4 Bài giảng Kinh tế vi mô 1 / Mai Quyên,... [và những người khác] (53)
  5 Bài giảng Giáo dục quốc phòng và an ninh / Phạm Bảo Nghĩa (Chủ biên),...[và n... (51)
  6 Quản trị kinh doanh 1 : Bài giảng / Lê Đình Hải (Ch.b)...[và những người khá... (36)
  7 Bài giảng xác suất thống kê / Phạm Quang Khoái (chủ biên)... [và những người ... (32)
  8 Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế / Nguyễn Tiến Thao, Hoàng Thị Dung, Ngu... (29)
  9 Giáo trình hóa học phân tích = Analytical chemistry / Đinh Quốc Cường, Lê Kh... (26)
  10 Bài giảng kế toán ngân sách / Hoàng Vũ Hải (Chủ biên), Đoàn Thị Hân, Lưu Thị ... (25)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   10/  2022
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện